مودم

گروه

گروه

مودم

مودم

وقتی نام مودم را می شنویم یاد مودم های Dial UP قدیمی به ذهنمان خطور می کند. صدای نوستالژیک که قبل از اتصال به اینترنت مجبور به شنیدنش بودیم ، ولی الان دیگر مودم ها متفاوتند.

تنوع مودم ها و کاربرد آن ها در جاهای مختلف آنقدر زیاد است که صنعتی را به خود اختصاص داده است.

مودم های ADSL خانگی ، مودم های مخابراتی ، مودم های 2G، 3G ، 4G   و غیره... از آن جمله اند.

مودم ها با توجه به تعداد پورت ها و امکاناتی از جمله  روترینگ و غیره متفاوت هستند.

در اینجا مودم های خانگی و مخابراتی با امکانات  و پورت ها و کاربردهای مختلف عرضه می گردد.

ایرانشهرشاپ ارائه دهنده مودم های مخابراتی و خاگی می باشد.