اسکنر

گروه

گروه

اسکنر

اسکنر

از طریق اسکنرها ، می توان به راحتی و در کمتر ین زمان تصاویر و اسناد را به کامپیوتر انتقال داد و به فایلهای دیجیتالی تبدیل کرد و به این ترتیب ویرایش کرد یا به اشتراک گذاشت دیگر ارسال و دریافت از روش های حضوری و پستی برای بسیاری از کار ها منسوخ شده است و بایگانی های بزرگ تبدیل به فایل های کوچکی شدند که می توانند همیشه کنار شما بمانند.

با ورود اسکنر ها بایگانی های تاریک و پر از خاک بای همیشه فراموش شدند تا تمام اسناد و مدارک به صورت دیتا به سیستم های کامپیوتری منتقل شوند .

این مسئله صرف نظر از حسن نگهداری و شیوه پیدا کردن اسناد عملا عمر آنها را نیز طولانی می کند و نیاز های حفاظت فیزیکی را برآورده می سازد.

ویژه های اسکنر

ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه

اسکنر اپسون DS 860

2,320,000 تومان

ویژه

اسکنر پلاستک A300

3,790,000 تومان

ویژه

اسکنر کداک i3450

20,980,000 تومان

ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه