پرینتر

گروه

گروه

پرینتر

پرینتر

چاپگرها دستگاه هایی هستند که وظیفه انتقال اطلاعات را روی کاغذ انجام می دهند.

این دستگاه ها از نظر تکنولوژی انواع مختلفی دارند. کاربردترین این چاپگرها ، پرینترهای لیزری ، جوهرافشان ، سوزنی و حرارتی می باشد که هر کدام در شرایط مختلف نیازهای چاپی مختلف را برآورده میکند. به طور مثال: پرینترهای جوهرافشان بیشتر جهت پرینت عکس ، چاپ عکس استفاده می شوند.

برای پرینت مقاله و پایان نامه هایتان یا داکیومنت ها بیشتر از پرینترهای لیزری و برای مدارک بانکی ،چاپ چک و غیره از پرینترهایی با تکنولوژی لیزری استفاده می شود . پرینترهایی که فیشهای غذا در رستوران ها را تولید میکند بیشتر حرارتی هستند.

محبوب ترین کالاهای پرینتر

پرفروش ترین کالاهای پرینتر

ویژه های پرینتر

ویژه
ویژه