ست مدیریتی

گروه

گروه

ست مدیریتی

ست های مدیریتی

 مدیران محترم یک سازمان یا شرکت های مختلف برای راحتی کارشان نیاز به لوازم اداری و مدیریتی دارند، که این لوازم اداری شامل ست های مدیریتی می باشد.

ست های رومیزی مدیریتی انواع مختلفی دارند که نیاز مدیران را برطرف میکند.

کازیه ، جاسبی ، جا خودکاری ، جا تقویم ، سوزن کش ، منگنه ، زیردستی ، جا پاکتی و کاغذ ، کره ، کاتر ، جا CD ، پانچ ، نامه بازکن ، جا کارت ، هولدر ، ساعت و غیره..... شامل ست های مدیریتی می باشند.

ایرانشهر شاپ ، ست های مدیریتی را با قیمت مناسب در اختیار مدیران محترم قرار می دهد.