فکس

گروه

گروه

فکس

دستگاه فکس

دستگاه فکس امکان ارسال و دریافت نامه های اداری را از طریق تلفن امکان پدیر می باشد.

این کار توسط فکس مبدا انجام می شود که پس از تبدیل نوشته به سیگنال های قابل ارسال در خط تلفن و ارسال آن به فکس دیگر باعث می شود که فکس مقصد سیگنال های دریافتی به نوشته تبدیل شود و نوشته ها روی کاغد چاپ می شود.

دستگاه فکس انواع مختلفی دارد : کاربنی، لیزری و حرارتی می باشد که هر کدام نسبت به استفاده کاربر قابل استفاده خواهد گردید.برخی از این نوع دستگاه های فکس شامل تلفن بی سیم و تلفن رومیزی می باشند. فکس هایی که شامل گوشی تلفن هستند دارای پیغام گیر است که هنگام دریافت پیغام نیاز به پاسخگویی تلفن نمی باشد.