ست های رومیزی

گروه

گروه

ست های رومیزی

 

ست های رومیزی

کارمندان ، کارشناسان ، مدیران ، ادارات و سازمان ها و حتی دانشجویان ، دانش آموزان برای راحتی کارشان نیاز به لوازم تحریر اداری دارند، که این لوازم اداری شامل ست های رومیزی می باشد.

ست های رومیزی انواع مختلفی دارند که نیاز کاربران را برطرف میکند.

کازیه ، جاسبی ، جا خودکاری ، جا تقویم ، سوزن کش ، منگنه ، زیردستی ، جا پاکتی و کاغذ ، کره ، کاتر ، جا CD و غیره..... شامل ست های رومیزی می باشند.